Janet Hoenicka

Principal Investigator, Instituto de Recerca Sant Joan de Deu

Research Interest

Neuroscience

FEBS Constituent Society

Spain (SEBBM)