Go to the profile of Sylvia Reznikov

Sylvia Reznikov

PhD student, Newcastle University

More About Sylvia Reznikov

Research Interest
  • Computational Biology
Other Expertise/Interests
  • Scientific entrepreneurship